I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych - VIII Kadencji

22-24 września 2024 r. | Warszawa

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.
W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby.

Krajowy Zjazd:

 1. określa zasady etyki zawodowej;
 2. zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 3. przyjmuje program działania samorządu;
 4. określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
 5. ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
 6. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
 7. wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;
 8. uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
 9. uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne;
 10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby;
 11. określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału;
 12. udziela absolutorium Naczelnej Radzie.

Liczba delegatów

Biała Podlaska

3

Białystok

9

Bielsko-Biała

7

Bydgoszcz

11

Chełm

2

Ciechanów

3

Częstochowa

6

Elbląg

3

Gdańsk

17

Gorzów Wielkopolski

4

Jelenia Góra

5

Kalisz

5

Katowice

38

Kielce

15

Konin

3

Koszalin

5

Kraków

26

Krosno

7

Leszno

3

Lublin

14

Łomża

3

Łódź

22

Nowy Sącz

4

Olsztyn

11

Opole

10

Ostrołęka

3

Piła

4

Płock

3

Poznań

16

Przeworsk

5

Radom

6

Rzeszów

14

Siedlce

4

Sieradz

2

Słupsk

4

Suwałki

2

Szczecin

10

Tarnów

5

Toruń

5

Wałbrzych

6

Warszawa

37

WŁocławek

3

Wrocław

20

Zamość

5

Zielona Góra

5

PROGRAM ZJAZDU

Lokalizacja

Airport Hotel Okęcie 
ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w Warszawie

Partnerzy